Anthony Vasser/Houston Dynamo

VIDEO: Galaxy 3, Dynamo 1