20120128_01_Ibarra_Ashe

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo