20121201-Vasser-26

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo