HOU_20110804_Costly_05

Photo Credit: 
Anthony Vasser / Houston Dynamo