HOU_20111001_Vasser_10_Clark

Photo Credit: 
Anthony Vasser / Houston Dynamo