HOU_20111023_Vasser_01_moffat_boswell

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo