HOU_20111023_Vasser_04_Costly_Boswell

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo