HOU_20111103-Vasser_11_Ching

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo