HOU_2011117-Vasser_02_Ching

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo