HOU_20120703-Vasser_4

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo