HOU_20120906-Vasser_01_clark

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo