HOU_20121020-Vasser_04_Garcia

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo