HOU_20121020-Vasser_05_Garcia

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo