HOU_20121020-Vasser_08_Davis_Garcia_Ching

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo