HOU_20121104-Vasser_04_moffat

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo