HOU_20121118_BoniekGarcia

Photo Credit: 
Anthony Vasser / Houston Dynamo