HOU_20121127_DynamoCelebration_ChrisCanetti

Photo Credit: 
Wilf Thorne / Houston Dynamo