HOU_20130212-Vasser_01_Camargo

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo