HOU_20130305-Vasser_02-boniek

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo