HOU_20130323-Vasser_02_Creaville

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo