HOU_20130722_Vasser_06_postgame

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo