HOU_20130803-Vasser_03_garcia

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo