HOU_20130827-Vasser_06_Garcia

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo