HOU_20130924-Vasser_01_ching

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo