HOU_20131004-Vasser_06_Boniek

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo