HOU_20131123_Vasser_01_garcia

Photo Credit: 
Anthony Vasser/Houston Dynamo