HOU_Academy_Irvin_Ramirez

Photo Credit: 
Anthony Vasser / Houston Dynamo