HOU_DynamoAcademy_Christian_Lucatero

Photo Credit: 
Anthony Vasser / Houston Dynamo