Matthew Dorsey Dynamo Academy

Photo Credit: 
Anthony Vasser / Houston Dynamo