SLO MO: Linda Motlhalo dances on the rebound

Linda Motlhalo puts away the rebound.

Topics: