GOAL: Alberth Elis scores to get Houston back level